Skip to main content

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

BOTANIKA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

 „Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu”

                                                         

NUTRITECH.I-001N/22 „Opracowanie żywności funkcjonalnej stosowanej m.in. w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.”

DOFINANSOWANIE: 1 417 609,27 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 583 935,21 zł

pastedGraphic.png   

                                          pastedGraphic_1.png  

Zapytanie ofertowe nr 1/2024

na dostawę Mikronizatora laboratoryjnego do sporządzania próbek (młyn klasyfikacyjny), w ramach projektu pn. NUTRITECH.I-001N/22 „Opracowanie żywności funkcjonalnej stosowanej m.in. w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.”

Botanika Farm S.A. realizuje przedsięwzięcie „Zwiększenie mocy produkcyjnych spółki Botanika Farm w wyniku usprawnienia procesu produkcyjnego”.

Przedmiotowy projekt jest działaniem zmierzającym do poprawy konkurencyjności firmy Botanika Farm poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych w wyniku zmiany procesu produkcyjnego.

Realizacja projektu pozwoli na: rozwiązanie problemów/zlikwidowanie barier w przedsiębiorstwie, pozyskiwanie większej ilości zleceń oraz zleceń o większej wartości (zwiększenie wolumenu sprzedaży), poprawę jakości produktów, uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej, umocnienie pozycji i prestiżu firmy.

Wzrost przychodów w wyniku realizacji inwestycji pozwoli firmie na angażowanie ich w dalszy rozwój przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 4 802 319,44 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 1 933 809,65 PLN